5 วิธีทำความดีแบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน

5 วิธีทำความดีแบบง่าย ๆ ที่สามารถทำได้ทุกวัน

ขึ้นชื่อว่าการทำความดีแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือสิ่งยิ่งใหญ่ก็สามารถนำความสุขทางใจมาได้เสมอ โดยการทำความดีนั้นไม่ใช่เพียงการเข้าวัดทำบุญเสมอไป เพราะมีหลากหลายวิธีที่สามารถทำความดีได้ โดยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเลยด้วยซ้ำ

5 วิธีทำความดี ทำง่าย สุขใจ และทำได้ทุกวัน

1.ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นับเป็นการทำดีแบบง่าย ๆ อีกทั้งยังสามารถทำได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ต่างก็ถือเป็นการทำดี โดยสาเหตุที่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เป็นวิธีทำความดีที่ง่ายที่สุดก็เพราะสามารถทำได้ทุกโอกาส เช่น กดลิฟต์ให้ผู้อื่น เก็บของมีค่านำส่งเจ้าของ การหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนน การบริจาคเงินตามกำลังแก่โครงการช่วยเหลือต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าไม่จำเป็นต้องทำสิ่งยิ่งใหญ่ก็สามารถสร้างความสุขใจได้เช่นกัน

2.ทำนุบำรุงพุทธศาสนา
เพราะประชาชนในประเทศไทยส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา การสืบทอดและทำนุบำรุงพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปฏิบัติ โดยอาจหาเวลาเข้าวัดตามโอกาส เพื่อทำบุญหรือสวดมนต์ รวมถึงร่วมทำกิจกรรมทางพุทธศาสนา ซึ่งนอกจากเป็นการทำความดีแล้ว พุทธศาสนายังช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้สงบได้อีกด้วย

3.รักษาศีล 5
ความหมายของการรักษาศีล คือ การรักษากาย วาจา ใจ เพื่อไม่ให้ไปเบียดเบียนผู้อื่น และยังเป็นการละเลิกสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ซึ่งมีผลในการพัฒนาจิตใจ โดยศีล 5 ถือเป็นศีลธรรมขั้นพื้นฐานที่ควรทำให้ได้ โดยมีใจความหลัก คือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม ละเว้นจากการพูดปด รวมถึงงดการดื่มของมึนเมา

4.ทำกิจกรรมอาสาเมื่อมีโอกาส
หากมีโอกาสควรหาเวลาว่างเพื่อทำกิจกรรมสนับสนุนสังคมหรือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีหลายโครงการเปิดรับสมัครจิตอาสาลงพื้นที่ทำความดี รับรองว่ากิจกรรมเหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมจิตใจให้รู้จักแบ่งปัน ที่สำคัญยังสร้างโอกาสหาเพื่อนใหม่ได้อีกด้วย

5.ทำจิตใจให้สงบ ไม่คิดร้าย
พื้นฐานจิตใจที่ดีย่อมทำให้เกิดการกระทำที่ดีตามไปด้วย เพราะฉะนั้นควรทำจิตใจให้ปลอดโปร่ง คิดแต่เรื่องดี ๆ ไม่คิดร้ายแก่ผู้อื่น และเมื่อจิตใจสงบสุข แน่นอนว่าสุขภาพจิตดีและจะมีแรงเดินหน้าทำสิ่งดี ๆ ต่อไป

จะเห็นว่าการทำความดีมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบและไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ถือเป็นความดีได้ เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าไม่ค่อยมีโอกาสทำความดีสักเท่าไหร่ อย่าลืมมองหาโอกาสและหยิบยื่นการทำความดีอยู่เสมอ ที่สำคัญควรระลึกไว้เสมอว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือสิ่งยิ่งใหญ่ ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นการทำความดีได้ทั้งนั้น