เทคนิคทำความดีช่วยแก้ปัญหาขยะล้นโลก

จะร่วมกันทำความดีเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นโลกได้อย่างไรบ้าง

ปัญหาขยะกลุ่มพลาสติกและโฟมที่มีการผลิตและใช้กันมากในระยะหลายสิบปีที่ผ่านมาจนไม่สามารถกำจัดหรือย่อยสลายได้ทัน ถือว่าเป็นปัญหาระดับโลก ซึ่งเราทุกคนต่างเป็นต้นเหตุของการใช้สิ่งของจากวัสดุเหล่านี้ เนื่องจากความสะดวกสบายและสีสันที่สวยงาม โดยขาดความตระหนักว่าเป็นวัสดุที่ต้องใช้เวลาย่อยสลายนานเป็นหมื่นปี

ในปัจจุบันนี้ก็ส่งผลทางด้านลบที่สำคัญ คือ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ คือ เกิดภาวะ โลกร้อน อากาศแปรปรวนและขยะบางส่วนยังถูกกินโดยสัตว์ต่าง ๆ จนทำให้มีการเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

จะร่วมกันทำความดีเพื่อแก้ปัญหาขยะล้นโลกได้อย่างไรบ้าง

1. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

ปัจจุบันห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ได้เริ่มโครงการงดการใส่ของที่ลูกค้าซื้อในถุงพลาสติก แต่ให้ลูกค้านำถุงผ้าหรือภาชนะมาจากที่บ้านด้วยตัวเอง เพื่อลดการใช้พลาสติก ซึ่งนับว่าได้รับผลดี ลดปริมาณการใช้ถุงได้นับหมื่นใบในแต่ละวัน

2. เลิกใช้หลอดพลาสติก

หลอดพลาสติกเป็นของที่เราทุกคนใช้กันบ่อยในชีวิตประจำวัน ในการดื่มเครื่องดื่มต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของปัญหาขยะพลาสติกจำนวนมาก วิธีการแก้ปัญหา คือ ปัจจุบันมีการทำหลอดจากโลหะที่ใช้ได้บ่อย ๆ และทนทาน หรือหลอดจากวัสดุธรรมชาติ ที่สามารถย่อยสลายได้ 100% จึงจัดได้ว่าเป็นเทคนิคที่ดีในการลดขยะของโลก

3. การใช้ปิ่นโตหรือกล่องข้าวจากพลาสติก

การซื้ออาหารเพื่อรับประทานที่บ้าน ต่อไปจะต้องหันมาใช้ภาชนะเปล่า เช่น กล่องข้าวพลาสติกหรือปิ่นโตกันมากขึ้น ซึ่งสามารถล้างและใช้ซ้ำได้บ่อยกว่ากล่องโฟม หากทุกคนร่วมกันเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ ก็จะช่วยลดขยะที่ทำลายยากได้เป็นจำนวนมาก

4. มีช้อนส้อมส่วนตัวพกพาไว้เสมอ

การพกพาช้อนส้อมส่วนตัวเวลารับประทานอาหารนอกสถานที่ แทนการรับช้อนส้อมพลาสติกจากแม่ค้า จะมีประโยชน์ทั้งในด้านของความทนทานและความสะอาด และยังทำให้คุณหมดปัญหาการติดเชื้อทางน้ำลายจากผู้อื่นเมื่อใช้ช้อนร่วมกัน เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ได้อีกด้วย

5. สนับสนุนร้านค้าที่ใช้กระดาษหรือใบตอง

เราจะสังเกตได้ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารต่าง ๆ ทั้งของคาวและของหวานหลายชนิด เริ่มใส่ในใบตองหรือบรรจุในกล่องที่ทำจากวัสดุย่อยสลายง่าย ซึ่งเราทุกคนในฐานะลูกค้า ก็ควรที่จะสนับสนุนร้านเหล่านี้ให้มากขึ้น เพื่อแสดงถึงจุดยืนร่วมกันในการรณรงค์ลดขยะของโลก

จะเห็นได้ว่า การทำความดีในการลดปัญหาโลกร้อน ด้วยการลดขยะในรูปแบบต่าง ๆ เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้และจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของโลกทุเลาลงได้มากขึ้น

เทคนิคทำความดีช่วยแก้ปัญหาขยะล้นโลก