ในสภาวะแบบนี้ จากเอฟเฟ็คไวรัส ทุกคนย่อมต้องการความช่วยเหลือ

อาสาสมัคร ช่วยเหลือผู้อื่น

การแบ่งปันเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมต้องการ ซึ่งในปี 2020 นี้ ทั่วโลกประสบปัญหาไวรัสโควิด-19 ระบาด คนจำนวนมากอยู่ในภาวะลำบากทั้งการใช้ชีวิตและการหารายได้ ทุกคนจึงควรแสดงออกถึงน้ำใจที่มีต่อกัน แม้กับคนที่ไม่ใช่ญาติมิตรก็ตาม มีกิจกรรมใดที่คุณสามารถทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นได้ในช่วงปี 2020 บ้าง

เป็นอาสาสมัคร ผลิตหรือบริจาคหน้ากากอนามัย

ในหลายพื้นที่ของไทยนั้น ยังขาดแคลนหน้ากากอนามัยอยู่ เช่น กลุ่มเด็กและผู้สูงอายุที่อยู่ตามสถานสงเคราะห์ คนไร้ญาติ เจ้าหน้าที่วงการสาธารณสุข ฯลฯ คุณสามารถติดต่อไปตามมูลนิธิต่าง ๆ เช่น มูลนิธิกระจกเงา องค์กรทำดี ฯลฯ เพื่อเป็นหนึ่งในอาสาทำหน้ากากอนามัยไปแจกจ่าย หรืออาจบริจาคเป็นเงินเข้าบัญชี เพื่อสนับสนุนการจัดหาหน้ากากไปแจกจ่ายให้กับบุคคลที่ต้องการได้ จึงเป็นการช่วยให้เขาเหล่านั้นมีเครื่องป้องกันตัวไม่ให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิดอันเป็นอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต

ทำอาหารมอบให้แก่ผู้ที่เดือดร้อน

ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีคนวัยทำงานจำนวนมากเดือดร้อนจากการตกงาน เพราะบริษัทร้านค้าต้องปิดตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อได้ หากคุณมีเงินเก็บเพียงพอและอยากช่วยเหลือสังคม เราแนะนำให้คุณแบ่งเงินออมส่วนหนึ่งมาซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เช่น ทำข้าวไข่เจียว ข้าวหมูทอด เพื่อไปฝากกับร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการด้านอาสาช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ให้แจกจ่ายแก่ผู้ที่ประสบปัญหาด้านการเงินได้รับประทานอาหารฟรี เพื่อลดรายจ่ายในการครองชีพ หรืออาจซื้อเป็นอาหารแห้งที่สามารถเก็บได้นาน ไปวางในตู้ปันสุขที่มีกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศก็ได้เช่นกัน

ทำคลิป YouTube เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสาธารณะ

แม้ว่าในปัจจุบัน ประเทศไทยอยู่ในช่วงของการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ แต่เราทุกคนยังต้องระมัดระวังตัวเองและคนรอบข้างไม่ให้ใกล้ชิดเกินกว่า 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ เพื่อลดการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ ถ้าคุณมีความสามารถในการทำคลิป YouTube ก็สามารถนำเผยแพร่บนช่องทางสาธารณะ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลล้างมือ ใช้แอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากเมื่อออกจากบ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ Social Distance อยู่เสมอ เป็นการย้ำเตือนให้ผู้คนไม่ประมาทกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งการทำสื่อมัลติมิเดียเหล่านี้ให้น่าสนใจ จะทำให้ผู้คนเกิดการแชร์ส่งต่อไปในวงกว้างได้

การทำความดีในยุค 2020 ที่ ไวรัสโควิด-19 ยังระบาด ยังมีอีกหลายรูปแบบที่ใคร ๆ ก็ทำได้ ขอเพียงมีเจตนาที่ดีและทำในรูปแบบที่คุณถนัด คุณย่อมภูมิใจที่ได้สร้างประโยชน์แก่สังคมในช่วงเวลาวิกฤตนี้