สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะทำความดี จะได้ไม่มีคนเกลียด

สิ่งที่ควรรู้ก่อนที่คุณจะทำความดี จะได้ไม่มีคนเกลียด

การทำความดีนั้น หลายคนย่อมคาดหวังว่าคนอื่นจะมาชอบ รักหรือพอใจ แต่พอได้ทำความดีกลับมีคนเกลียดจึงรับไม่ค่อยได้ ถึงขั้นรำพึงรำพันว่า สงสัยทำดีไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีถมไป ทำคุณบูชาโทษ หรือทำบุญกับใครไม่ขึ้น คิดไปสารพัดเลยทีเดียว ที่เป็นเช่นนี้บางครั้งได้มีการทำอะไรบางอย่างไว้ในอดีตที่ส่งผลทำให้ผู้คนไม่ชอบใจนัก เมื่อได้ทำความดีมากมายในปัจจุบัน ผู้คนก็เกิดความไม่แน่ใจว่า ทำความดีจริงรึเปล่า ก่อนที่คุณจะทำความดี ควรรู้ว่าต้องทำอย่างไร จะได้ไม่มีคนเกลียด ซึ่งเรามีคำตอบให้กับคุณ

การสื่อสารกับคนอื่นก่อนทำความดีไม่ได้หมายความว่าจะต้องพูดจาไพเราะเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อให้เข้าใจว่าสิ่งที่จะทำมีประโยชน์หรือดีต่อเขาและส่วนรวมอย่างไรบ้าง เพราะในบางครั้งผู้คนจะมีการแปลความหมายในสิ่งที่ทำความดีไว้ผิดด้วยการคิดเดาต่าง ๆ นานา ทำให้จากเรื่องดีกลายเป็นร้าย และการช่วยเหลือที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำให้คนที่ได้รับความช่วยเหลือรู้สึกรักและซาบซึ้ง นึกถึงพระคุณผู้มาช่วยในทางตรงข้ามถ้าให้ความช่วยเหลือพร้อมแสดงท่าทางเป็นผู้เหนือกว่า กดให้ผู้รับความช่วยเหลือต่ำลงไปและสั่งให้สำนึกบุญคุณก็จะทำให้ผู้คนไม่ชอบ หมั่นไส้และเกลียด ทำให้ผู้ช่วยเหลือรู้สึกว่าทำคุณบูชาโทษ ที่เป็นเช่นนี้เพราะผู้รับต้องการมีความภาคภูมิใจในตัวเอง

สร้างประโยชน์ ต้องดูผลกระทบคนส่วนน้อย

หากมีการสร้างประโยชน์ในเรื่องแต่ละเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้คนมากเท่าไหร่ก็จะมีคนได้ประโยชน์ 90 เปอร์เซ็นต์ และในขณะเดียวกันก็จะมีคนเสียประโยชน์หรือไม่ได้เท่าคนอื่นแฝงอยู่ด้วย 10 เปอร์เซ็นต์ จึงรู้สึกไม่ยุติธรรม ทำให้คนส่วนน้อยไม่ชอบผู้สร้างประโยชน์ เพราะฉะนั้น เมื่อมีการสร้างประโยชน์ นอกจากจะดูคนได้รับประโยชน์ ก็ให้ดูว่าใครได้รับผลกระทบบ้าง แล้วพยายามลดผลกระทบให้น้อยที่สุด ซึ่งถ้าจะให้ไม่มีผลกระทบเลยสุดท้ายก็คงไม่ต้องทำอะไร จึงควรขอความร่วมมือให้คนที่ได้รับผลกระทบรู้สึกว่าจำเป็นต้องสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และให้เกียรติต่อผู้รับผลกระทบเท่าที่จะเป็นไปได้ การทำความดีบางครั้งทำให้คนตัดสินด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล บางคนทำความดี 10 อย่าง แค่ทำเรื่องบางเรื่องที่ไม่ถูกใจกลับกลายเป็นมีคนเกลียด จึงทำให้มองเรื่องเหตุผลอย่างเดียวไม่ได้

ดังนั้น ก่อนทำความดีให้ศึกษาหลักที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้น จากนั้นให้ทำความดีอย่างสม่ำเสมออย่างไม่ย่อท้อ จะได้ไม่ต้องบ่นหรือสงสัยว่าทำไมทำความดีถึงมีคนเกลียดนั่นเอง