ทำความดีได้อย่างไรบ้างในช่วงที่โควิด-19 ระบาด

ทำความดีได้อย่างไรบ้างในช่วงที่โควิด-19 ระบาด

การทำความดีไม่จำกัดเวลาและบุคคล สำหรับช่วงที่โรคโควิด-19ระบาดทั่วโลกในตอนนี้ ทุกคนก็สามารถทำความดีในรูปแบบต่าง ๆ ได้ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าของกิจการ หรือคนที่มีฐานะร่ำรวย ขึ้นอยู่กับความเป็นห่วงเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ภาวะของโรคลดความรุนแรงลงและทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ต่อไป

วิธีทำประโยชน์ให้กับสังคมในช่วงโควิด-19แพร่กระจาย ที่จะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยส่วนรวมอย่างมาก มีดังนี้

บริจาคหน้ากากสำหรับการผ่าตัด
หน้ากากผ่าตัดเป็นสิ่งที่หาได้ยากในยุคปัจจุบัน หากคุณมีกำลังและช่องทางหาซื้อได้ ก็สามารถแบ่งปันบริจาคส่วนหนึ่ง ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั้งใกล้และไกล เพราะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำงานในหน่วยงานด้านสุขภาพ จำเป็นอย่างยิ่งต้องใช้ป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคโควิด-19 บุคลากรทางการแพทย์เป็นคนที่อยู่หน้าด่าน ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากผู้ป่วยและผู้ที่ยังไม่แสดงอาการวันละหลายร้อยคน หากคุณช่วยเหลือด้วยการมอบหน้ากาก ก็เท่ากับเป็นการทำบุญใหญ่เลยทีเดียว

ทำหน้ากากผ้าแบ่งให้คนรอบตัว
การทำหน้ากากผ้าเป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำเองได้ อาจจะเย็บด้วยมือ หรือใช้เครื่องจักรแบบพกพาก็ได้ โดยศึกษาวิธีการจากกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ หรือศึกษาจาก YouTube ก็มีคนแนะนำไว้มากมาย หน้ากากผ้าที่ได้ก็สามารถเก็บไว้ใช้เอง และยังแบ่งปันมอบให้กับคนรอบตัว คนที่ทำงาน คนรู้จัก ฯลฯ หรืออาจจะนำไปบริจาคให้แก่บุคคลที่ต้องทำงานสัมผัสกับคนหมู่มาก เช่น พนักงานทำความสะอาด ตำรวจ พ่อค้าแม่ค้า หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ก็ได้เช่นกัน

ขายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาเหมาะสม
หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายให้ล็อกดาวน์ จำกัดการเดินทางมากขึ้น ทำให้เกิดการกักตุนสินค้า และมีการเพิ่มราคาสินค้าขึ้นหลายรายการ นับว่าเป็นการเบียดเบียนผู้บริโภค ดังนั้นผู้ที่ทำกิจการค้าขาย จึงควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่แพง เช่น ไข่ไก่ ผัก เนื้อสัตว์ อาหารสำเร็จรูปต่าง ๆ ฯลฯ อย่าลืมว่ามีผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ว่างงาน หรือมีภาระหนี้สิน เกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างมาก

เป็นอาสาสมัคร
มีหลายองค์กรที่ต้องการอาสาสมัครเพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงการช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เราทุกคนสามารถติดตามการรับอาสาสมัครได้จากสื่อช่องทางต่าง ๆ รอบตัว ทั้งทางโทรทัศน์, LINE, FACEBOOK และอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์

จะเห็นได้ว่า การทำความดีในช่วงโควิด-19 ระบาด เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องร่วมมือช่วยเหลือกัน เพื่อทำให้สังคมดีขึ้น และทำให้ลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทำความดีช่วงที่โควิด-19 ระบาด